Nabídka bytů Aktuality

STATUTÁRNÍ MĚSTO České Budějovice

Fr-Ondříčka 46, České Budějovice - KD Vltava MOCA BAR

                            ST A T U T Á R N Í   M Ě ST O   České Budějovice

zveřejňuje

prostřednictvím spol. SprávA domů s.r.o. a vsouladu sust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění platných změn a doplňků

zá m ě r   p r o n á j m u

   prostoru sloužícího podnikání

ulice a č. or.: Fr. Ondříčka 46, České Budějovice - KD Vltava MOCA BAR

                                   

plocha celkem: provozní prostory (denní bar) vpřízemí vlevo při vstupu do

                                   objektu, vedle vchodu do 2. NP   -  65,33 m2

 

Podmínky:                  Prostor sloužící podnikání lze pronajmout na dobu určitou minimálně na 2 roky za roční nájemné dle výše nabídky svalorizační doložkou a možností prodloužení nájmu.  Budoucí nájemce před uzavřením nájemní smlouvy složí jistotu ve výši tří měsíčních nájmů.

 

Adresa pro podání přihlášky:

SprávA domů s.r.o., Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice. Písemné přihlášky do výběrového řízení se předkládají osobně do sekretariátu spol. SprávA domů s.r.o., vtermínu do 26. 9. 2017 do 10,00 hodin, vzalepené obálce, označené heslem „Fr. Ondříčka 46, KD Vltava – výběrové řízení“. Na zadní straně obálky bude uvedena adresa žadatele.

Po vyhodnocení došlých a zaevidovaných nabídek se předloží materiál do jednání rady města, která rozhodne o právu nájmu.

Přihláška musí obsahovat:

  • podnikatelský záměr
  • reference žadatele
  • nabídnutou výši nájmu
  • živnostenské oprávnění, výpis zobchodního rejstříku
  • potvrzení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu České Budějovice

Případnou návštěvu nebo informace na spol. SPRÁVA DOMŮ s.r.o., čís. tel. 387784 135,
602167 683, p. Holzepl.

Toto oznámení bude zveřejněno do termínu podání přihlášek na úřední desce magistrátu města, internetových stránkách města www.c-budejovice.cz a na internetových stránkách spol. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. www.sdcb.cz

Rada města České Budějovice si vyhrazuje právo zrušení této soutěže.

VČ. Budějovicích dne 11. 9. 2017

                                                                                   

                                                                                                  Mgr. Petr Šindelář

                                                                                                 jednatel společnosti

MŮŽETE SE NA NÁS SPOLEHNOUT

a přenechat Vaše starosti nám.  Zajistíme pro Vás vše potřebné při správě Vašich nemovitostí i  mnoho dalších činností  ....... 

  • Profesionální služby

  • 20+ let zkušeností

  • 10000+
    nemovitostí

Potřebujete s něčím poradit?

Ozvěte se nám